Naši zákazníci jsou z celé České Republiky, nejvíce z Moravskoslezského kraje.

Služby klientům nabízíme již přes dvacet let. Máme zkušenosti s projekty průmyslových, obytných i komerčních objektů, se statickými posudky i s inženýrskou činností. Při spolupráci se soustředíme, aby klient dostal servis, který odpovídá jeho zadání.

 

Projekty staveb

Projektům novostaveb se věnujeme řadu let. Zpracováváme projekty pro rodinné domy, bytové domy, rekonstrukce staveb, pro stavby průmyslových hal a komerčních budov.

Zpracováváme projekty pro dotace Nová zelená úsporám a Operační program životního prostředí.

Co zpracování projektu zahrnuje?

  • upřesnění záměru klienta podle podkladů dodaných klientem (půdorys z katalogu, nákres s rozměry apod.)
  • projekt pro územní řízení a pro stavební řízení
  • situace osazení stavby
  • projekt přípojek, realizace stavebně technického průzkumu, průkaz energetické náročnosti budovy

jednotlivé části se oceňují samostatně podle potřebného rozsahu. 

Průzkumy staveb

Cílem stavebně technického průzkumu je zhodnotit stav objektu a navrhnout vhodné řešení pro odstranění zjištěných vad. Průzkum stavby zahrnuje  prohlídku krovu, ověření vlhkosti zdiva, kontrolu trhlin, ověření pevnosti a kontrolu dalších parametrů.

Statické posudky

Připravujeme posudky dřevěných, betonových i dalších konstrukcí. Statický posudek se provádí, když se na objektu objeví trhliny, ať na nosných zdech nebo na stropě. Statický posudek je potřeba u stavebních zásahů do objektu (bourání otvorů v nosných zdech, půdní vestavby, změny užívání stavby, úpravy bytů apod.).

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost zahrnuje projednání dokumentace. Vyřídíme územní a stavební povolení, komunikujeme s úřady. Pokud jsou potřeba, zajistíme geologický, hydrogeologický, radonový průzkum a další posudky.

Konzultační činnost, stavební dozor

Konzultace a dozor při provádění stavby zajišťujeme v rozsahu podle požadavku klienta.