Naši zákazníci jsou z celé České Republiky, nejvíce z Moravskoslezského kraje.

Služby klientům nabízíme již přes dvacet let. Máme zkušenosti s projekty průmyslových, obytných i komerčních objektů, se statickými posudky i s inženýrskou činností. Při spolupráci se soustředíme, aby klient dostal individuální servis, který se přizpůsobí specifickým potřebám.

Projekty staveb

Realizací kompletních projektů novostaveb se zabýváme řadu let. Snažíme se, aby projekt vyhověl Vašemu zadání. Projekty zpracováváme pro rodinné domy, bytové domy, rekonstrukce staveb i pro stavby průmyslových hal a komerčních budov.

Zpracováváme projekty pro dotace Nová zelená úsporám a Operační program životního prostředí.

Co zpracování projektu zahrnuje?

  • upřesnění záměru klienta při konzultací i podkladů dodaných klientem (půdorys z katalogu, nákres s rozměry, fotografie apod.)
  • projekt pro územní řízení a pro stavební řízení
  • situace osazení stavby
  • projekt přípojek, realizace stavebně technického průzkumu, průkaz energetické náročnosti budovy

Průzkumy staveb

Cílem stavebně technického průzkumu je zhodnotit stav objektu a navrhnout vhodné řešení pro odstranění zjištěných vad. Průzkum stavby zahrnuje  prohlídku krovu, ověření vlhkosti zdiva, kontrolu trhlin, ověření pevnosti a kontrolu dalších potřebných parametrů.

Statické posudky

Připravujeme posudky dřevěných, betonových i dalších konstrukcí. Statický posudek se provádí, když se na objektu objeví trhlina, ať už v nosných zdech nebo ve stropě. Statický posudek je potřebný, u výraznějších stavebních zásahů do objektu (bourání otvorů v nosných zdech, realizace půdní vestavby, změny užívání stavby, úpravy bytů apod.).

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost zahrnuje zajištění stavby formálně při projednání. Klienty provázíme územním i stavebním řízením, zajišťujeme dokumentaci, komunikujeme s úřady a staráme se o náležitosti nutné k úspěšné kolaudaci objektu. Pokud jsou potřeba, zajistíme geologický, hydrogeologický, radonový průzkum a další posudky.

Konzultační činnost, stavební dozor

Konzultační činnost a stavební dozor při provádění prací zajišťujeme vždy v potřebném rozsahu, který klient požaduje.