Dlouhodobě se věnujeme zpracování projektů a statických posudků. Naši klienti jsou z Moravskoslezského kraje a z celé ČR. Návrhy připravujeme podle individuálních požadavků. Spolupracujeme s klienty, kteří se chystají postavit si svůj nový domov, s významnými firmami i veřejnými zadavateli. Máme zkušenosti s projekty bytové výstavby, firemních sídel i průmyslových hal. Dbáme na to, aby projekt vyhovoval technickým standardům.

Z jaké nabídky můžete u naší společnosti vybírat?

  • Zaměřujeme se na projekty staveb, ať jde o rodinné nebo bytové domy, rekonstrukce objektů nebo průmyslové stavby. Při spolupráci se snažíme sladit všechny části návrhu tak, aby projekt vyhovoval. Zpracováváme také projekty pro dotaci Nová zelená úsporám a Operační program životního prostředí.
  • Součástí naší práce jsou průzkumy staveb a expertní činnost. Stavebně technický průzkum provádíme jako podklad při rekonstrukci objektu. Umožňuje zjistit stav stávajících konstrukcí a materiálů, zjistit poškození stavby a zohlednit získané informace.
  • Pro stávající objekty zpracováváme statické posudky. Ty se řeší, když plánujete rekonstrukci a chcete předejít nevhodnému zásahu do statiky objektu. Stav objektu zhodnotíme a doporučíme, jak statiku zajistit.
  • Nabízíme servis v inženýrské činnosti: od zajištění podkladů pro započetí stavby, přes zajištění povolení a další činnosti.